Spletni imenik odpri.si lahko uporabljate le, če se strinjate s spodaj navedenimi pogoji uporabe.

Spletne strani odpri.si so avtorsko zaščitene. Poleg spodnih določil za uporabo spletnih strani in z njimi povezanih storitev veljajo tudi vsi veljavni zakoni Republike Slovenije.

1. Odgovornost avtorjev za vsebino
Za vse prispevke na spletni strani odgovarjajo avtorji teh prispevkov. Skrbniki spletnih strani odpri.si (v nadaljevanju "uredništvo odpri.si") si pridržujemo pravico do izbrisa in popravljanja / zavrnitve neprimernih vsebin.

2. Uredništvo odpri.si ne odgovarja za vsebino spletnih strani, na ketere kažejo povezave s strani odpri.si.

3. Uporaba spletnih strani odpri.si tako, da bi lahko kakorkoli škodila spletnemu mestu, ni dovoljena.

4. Uredništvo odpri.si ne odgovarja za morebitno izgubo prispevkov ali drugih vsebin na spletni strani v primeru tehničnih in drugih težav.

5. Registrirani uporabniki so dolžni skrbeti za varnost svojega gesla.

6. Uredništvo odpri.si nikomur ne posreduje zaupnih podatkov, vendar ne odgovarja za varnost podatkov v primeru vdora.

7. V primeru, da nam posredujete kakršnokoli idejo, predlog ali povratno informacijo, nam dajete polno pravico do uporabe, izvedbe in vseh pravic te ideje, predloga ali povratne informacije.

8. Uredništvo odpri.si si pridržuje pravico do onemogočanja dostopa uporabnika do spletne strani v primeru, da škodi spletnim stranem odpri.si ali uredništvu odpri.si.

9. Uredništvo odpri.si ne garantira, da so vsi podatki na spletni strani točni in ažurni.

10. Pridržujemo si pravico, da pogoje uporabe po potrebi kadarkoli spremenimo.

Zadnja sprememba pogojev uporabe: 11.7.2007